Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘3 Kasım Seçimleri’ Category

Türkiye’nin 80 yıllık siyasi hayatına yön veren temel parametreler birer birer etkisizleşiyor. Statüko her geçen gün biraz daha aşınıyor. 3 Kasım’ın ortaya koyduğu bu oldu. Sözgelimi Türkiye’yi yönetenlerin neredeyse 80 yıldır yok saymaya çalıştığı Kürt sorunu, artık yok saymanın anlamsızlaştığı yeni bir evreye girdi. ABD’nin sorunun doğrudan tarafı olduğu bir aşamada “Kürtler aslında dağ Türkleridir” söylemi artık ne kadar işe yarayabilir.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Bu yazının çerçevesi Mihri Belli‘nin değerli katkılarıyla çizilmiştir.

Türkiye bir karar anına geldi. Irak Savaşıyla başlayan süreç, Kürt sorununa “Kürtlerin ve Kürt sorununun varlığını inkar ederek” yaklaşan resmi ideolojinin sonunu getirdi. “İnkar ve çözümsüzlükte” ısrar artık Türkiye’ye yapılabilecek kötülüklerin en büyüğüdür.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Bir toplumsal hareket olarak öğrenci hareketi hemen hemen tüm siyasal akımların ilgi alanına girmiş, en sağdan en sola kadar çeşitli siyasal görüşlerde, çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Genel itibari ile bu yaklaşımların çoğu öğrenci hareketini ya görmezden gelmiş, ya da bastırmaya çalışmış; öğrenci hareketine sıcak bakan, onu bir toplumsal hareket olarak değerlendirip, toplumsal muhalefet unsurlarından biri olarak gören sol siyasal yaklaşımlar da bu hareketlerden arzu edilen sonuçları ve devinimi çıkartamamışlardır. Bu 1968 Fransa’sında da, 1970’ler boyunca Türkiye’de böyle olmuş, belirli bir dalga ile yükselen öğrenci muhalefeti, bir seviyeye geldikten sonra bölünerek izole olmuş ya da etkisizleşmiştir. (daha&helliip;)

Read Full Post »

SDP olarak temel sorunumuz geç kalmışlıktır. SDP’nin kuruluş koşulları çok daha önce olgunlaşmıştı. Ancak kendi öznel ve içsel dengelerimiz yüzünden adım atmakta geç kaldık.

Sorumluluğumuzu kabul ediyoruz, özeleştiri vermekten kaçınmıyoruz

(daha&helliip;)

Read Full Post »

HADEP, SDP, EMEP ve diğer sosyalist çevrelerin 3 Kasım seçimlerine Emek, Barış ve Demokrasi Bloku içinde, DEHAP çatısı altında katılması, tarihsel bir adımdır. Blok, emekçi halkın kendi iktidarının ilk adımıdır, emekçilerin Türkiyesi’nin ilk habercisidir.

 

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Çözümsüzlükte ısrar parlamenter demokrasiyi sakatladı. Meclis’in meşruiyetine gölge düşürdü

3 Kasım seçimleri 21. Meclis’te bulunan 7 partiden 6’sını barajın altında bıraktı. En büyük erimeyi eski iktidar partileri yaşadılar. İktidarıyla muhalefetiyle hepsinin, baraj altında kalacağı belliydi, ona rağmen seçim yasasını değiştirmediler, barajı indirme cesaretini gösteremediler. Kürt iradesini Meclis’in dışında tutmak için Bülent Ecevit’in sözleriyle ‘intihar etmeyi’ tercih ettiler. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Oylar “Türkiye’nin Delikanlısı” Mihri Belli’yeDEHAP’ın 1. Bölgedeki en büyük kozu Mihri Belli’dir. Tarihsel birikimi, on yıllardır büyük bir istikrarla savunduğu politik duruşu ve kişiliği Mihri Belli’ye düşmanının bile saygı duymak zorunda kaldığı bir kimlik kazandırmış durumdadır. Mihri Belli, sosyal demokratlardan kemalistlere gerçek yurtseverlerden samimi müslümanlara kadar genişleyen çok büyük bir kesimden oy alma potansiyeline sahiptir (daha&helliip;)

Read Full Post »

Older Posts »