Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Afganistan Savaşı’ Category

2003 yılına damgasını vuran olay, ABD ve İngiltere’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin Irak’a yönelik başlattığı savaş ve onu izleyen işgal oldu. Dünyanın gözü Ortadoğu’ya yöneldi. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesi, bütün bölgede büyük altüst oluşlara yol açacak bir süreci başlattı. Şimdi hedefte Suriye ve İran var. Bush’un “yol haritası” bu kadarla da sınırlı değil. Ortadoğu’nun, ABD’nin çıkarları doğrultusunda bütünüyle yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Bu yazının çerçevesi Mihri Belli‘nin değerli katkılarıyla çizilmiştir.

Türkiye bir karar anına geldi. Irak Savaşıyla başlayan süreç, Kürt sorununa “Kürtlerin ve Kürt sorununun varlığını inkar ederek” yaklaşan resmi ideolojinin sonunu getirdi. “İnkar ve çözümsüzlükte” ısrar artık Türkiye’ye yapılabilecek kötülüklerin en büyüğüdür.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Türkiye’de halkın yüzde 96’sı savaşa karşı çıkıyor. Amerikan karşıtlığı son 50 yılın en yüksek düzeyine çıktı. ABD’nin Türkiye’nin dostu olduğuna inananların oranı yüzde 10’un altına düştü. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Yalan söylüyorlar bu savaş ‘terörizme karşı’ yürütülmüyor. Savaşın nedeni petrol şirketlerinin, çok uluslu tekellerin ve tüm emperyalistlerin kar hırsıdır.

Dünyanın en tehlikeli emperyalist gücü ABD ve onun müttefikleri haftalardır dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan’a bomba yağdırıyor. Emperyalistler ve onların medyadaki çanak yalayıcıları tarihin en adaletsiz savaşlarından biri olan bu savaşın ‘terörizm’e karşı yürütüldüğünü iddia ediyorlar ve buna inanmamızı istiyorlar. (daha&helliip;)

Read Full Post »

BÜYÜK ASKERİ KURAMCI Clausewitz’in “Savaş sadece politikanın başka araçlarla devamıdır” sözünü bütün devrimci sosyalistler iyi bilir. Clausewitz buradan savaşın kaderini etkileyen en önemli faktörlerden birinin halkın desteği olduğu sonucuna varır. Halkı savaşmak istemeyen bir ordunun savaş kazanması mümkün değildir.

Egemen sınıflar savaşın öncesinde ve başlangıcında emekçi kitleleri ikna etmek savaşa dahil etmek için milliyetçi duyguları kışkırtıp, şövenizmi körüklemekten kaçınmazlar. Savaş karşıtları hareket etmekte, dert anlatmakta güçlük çekebilir. I. Emperyalist savaş öncesinde şövenizm öylesine koyuydu ki, Rosa Luksemburg umutsuzluğa kapılıp intihar etmek istemişti. (daha&helliip;)

Read Full Post »

NEW YORK TIMES gazetesinin Amerikan yönetimine yakınlığı ve şahinliği ile tanınan yazarı William Safire gazetenin 5 Kasım tarihli nüshasında ABD’nin Şili Kasabı başkanı Nixon’la yaptığı bir hayali röportajı yayınladı. Hürriyet gazetesi bu hayali haberi sürmanşetten verdi.

Türk ve Kürt halklarına ‘zarf atma’ amacı güden bu sanal ropörtaja göre Nixon, ABD yönetimine ‘Türk kartına’ oynamasını salık veriyor. Türkiye’ye Irak’ın üçte birini işgal etmesini öneriyor. Senaryoya göre Türkiye bu işten hem büyük para kazanacak, hem de Irak’tan ilhak ettiği toprakları Kürdistan adı altında özerk bir bölgeye dönüştürerek Kürt sorununu çözecek. Böylece ABD, bölgeden ‘çılgınca’ petrol akmasını sağlayarak “OPEC’i haklayabilecek”

Hatırlanacağı gibi aynı senaryo Birinci Körfez Savaşı zamanında da gündeme gelmişti. Özal’ın meşhur “bir koyup üç alma” palavrası da aynı senaryoya dayanıyordu. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Older Posts »