Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Anti-Semitizmle Mücadele’ Category

“Pogrom” uluslararası literatüre Rusça’dan girmiş bir kavram. Rus dilinde “zulmetmek, şiddet kullanarak yok etmek” gibi anlamlar içeriyor. İlk kez dillendirilmesi 1821‘de Odesa‘da Yahudilere karşı büyük bir kıyım gerçekleştirilmesinin ertesine rastlıyor. Çar II. Alexander‘ın Narodniklertarafından öldürülmesinin ardından yükselen Yahudi karşıtı dalga ve saldırılar sırasında (1881-1884)yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu tarihsel arkaplandan dolayı “pogrom” uluslararası literatürde genellikle “Yahudilere yönelik şiddet eylemleri” için kullanılıyor. Avrupa’nın diğer ülkelerinde gerçekleşen Yahudi karşıtı şiddet eylemleri de bu kavramla adlandırılır oluyor. (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »