Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Emek Hareketi’ Category

Türkiye 2002 yılını ekonominin büyüdüğü ve enflasyonunun gerilediği bir yıl olarak geçirdi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sabit fiyatlarla %6.4 büyüdü. Bu, GSYİH’nin %7.4 daraldığı 2001 krizi düşünüldüğünde olumluluk olarak yansıtılsa da bu olumluluk, krizin asıl yükünü çeken çalışanlara hiçbir şekilde yansımamış tersine gerçek ücretler 2002 yılında da gerilemiştir. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Küreselleşme, ekonominin geçmişteki uluslararasılaşmasının temel belirtileri ve uluslararası ticaretin yalnızca genişlemesinin çok ötesine geçen karşılıklı bağımlılık sürecinin bir düzeyidir. Bu süreç, çok uluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarındaki muazzam artışla birlikte, üretimin ulusal sınırları aşarak bütünleşmesini de kapsar. (daha&helliip;)

Read Full Post »

1475Modern toplum çalışanların emeğinin ürünüdür. Bu yüzden çalışma yasaları, modern hukuksal çerçevenin en temel ayaklarından biridir. Oradaki düzenlemeler sadece tartışmalara yol açmakla kalmamış, büyük toplumsal olaylara ve değişimlere gerekçe olmuştur. Rusya’da çarlığı deviren büyük toplumsal olayların, matbaa işçilerinin noktalama işaretleri için de ücret istemesiyle başladığı söylenir. İşverenler, küçücük bir virgülün koskoca bir devrimi tetikleyeceğini bilseydi ne yapardı bilemiyoruz, ama bu örnek, küçücük gibi görünen sorunların büyük toplumsal sonuçlara yol açmasını göstermesi açısından ilginçtir. (daha&helliip;)

Read Full Post »