Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Mihri Belli’ Category

Oylar “Türkiye’nin Delikanlısı” Mihri Belli’yeDEHAP’ın 1. Bölgedeki en büyük kozu Mihri Belli’dir. Tarihsel birikimi, on yıllardır büyük bir istikrarla savunduğu politik duruşu ve kişiliği Mihri Belli’ye düşmanının bile saygı duymak zorunda kaldığı bir kimlik kazandırmış durumdadır. Mihri Belli, sosyal demokratlardan kemalistlere gerçek yurtseverlerden samimi müslümanlara kadar genişleyen çok büyük bir kesimden oy alma potansiyeline sahiptir (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

Aşağıdaki yazı SDP Programı’nı hazırlamak için oluşturulan Program Komisyonu’nda Kurtuluş Savaşı ile ilgili tartışmaya katkı sunmak amacıyla sunulmuştu. Kurtuluş Savaşı’nın niteliğine ilişkin tartışmalar nedeniyle Bülten’de yayınlıyoruz

Program Çalışma Komisyonu’nda yapılan tartışmalar sırasında, “Demokrasiyi kazanmanın ön koşulu” başlıklı bölümün 2. paragrafından, “milli mücadelede emperyalizme karşı yanyana savaşan, Türkiye’nin kurucu öğesi olan iki kardeş halk” ifadesi, kalması konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için çıkarıldı. Mihri Belli, V. Sarısözen ve H.B Karabey ifadenin yerinde kalması gerektiğini savunurken, F. Umruk, G. Kubilay, İ. Aktükün, Selçuk ve Gülsüm arkadaşlar, farklı gerekçelerle ifadenin çıkarılması gerektiğini ileri sürdüler. (daha&helliip;)

Read Full Post »

ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ’nin 17 Kasım’da Ankara’da düzenlediği Olağanüstü Tüzük Konferansı bu partinin hayatında artık yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

Parti muhalefetinin katılmadığı Konferans partinin yönetimini elinde bulunduran Özgürlükçü Sosyalizm Platformu’nun (ÖSP) hakimiyetinde geçti. ÖSP delegasyonu partinin çoğulcu tüzüğünü değiştirdi ve kendi denetiminde olan Parti Meclisi’ne istediği parti üyesini -üyeliğini yenilememek yoluyla- partinin dışına atma yetkisi verdi.

ÖDP’nin II Kongresi’ne 2000’in üzerinde delege katılmıştı, Tüzük Konferansı’nda muhalefetin partiden atılması kararını ise 600 civarında delege destekledi. Ancak yönetici grubun böylesi küçük ayrıntıları düşünemeyecek kadar acelesi vardı. ÖSP’nin Onursal Genel Başkanı Sadun Aren’in sözleriyle ‘operasyon” bir an önce tamamlanmalıydı ve tamamlanmıştı. (daha&helliip;)

Read Full Post »