Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Solda Birlik’ Category

SDP nedir? Ya da SDP’yi diğer partilerden ayıran fark nedir? İnsan neden durup dururken SDP’li olsun? Ya da örneğin genç bir sosyalist işçiye SDP ne vaad etmektedir.

Sosyalist Devrim Partisi, “Aşkın ve Devrimin Partisi”nin içinden çıktı. O yüzden hesap vermeye başlamak gereken yer belki de orasıdır: ÖDP neden bölündü? Ya da bizi ÖDP’den neden attılar? Birkaç gün önce ÖDP’li bir arkadaşla tanıştık, SDP’li olduğumuzu öğrenince “Size kızgınım” dedi, “ÖDP’yi böldünüz , sosyalist hareketimizin büyük bir fırsatı heba etmesine neden oldunuz.” Büyük bir fırsatı heba ettiğimiz doğru olmasına doğruydu da bölme/bölünme mevzuuna açıklık getirmek gerekiyordu. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Irak’a yönelik emperyalist yağma savaşı başladı. Uygarlık mirası Bağdat füzelerle dövülüyor. Aklımız ve kalbimiz şeytan imparatorluğuna karşı onur ve bağımsızlık mücadelesi veren Irak halkının yanındadır.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Bir toplumsal hareket olarak öğrenci hareketi hemen hemen tüm siyasal akımların ilgi alanına girmiş, en sağdan en sola kadar çeşitli siyasal görüşlerde, çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Genel itibari ile bu yaklaşımların çoğu öğrenci hareketini ya görmezden gelmiş, ya da bastırmaya çalışmış; öğrenci hareketine sıcak bakan, onu bir toplumsal hareket olarak değerlendirip, toplumsal muhalefet unsurlarından biri olarak gören sol siyasal yaklaşımlar da bu hareketlerden arzu edilen sonuçları ve devinimi çıkartamamışlardır. Bu 1968 Fransa’sında da, 1970’ler boyunca Türkiye’de böyle olmuş, belirli bir dalga ile yükselen öğrenci muhalefeti, bir seviyeye geldikten sonra bölünerek izole olmuş ya da etkisizleşmiştir. (daha&helliip;)

Read Full Post »

SDP olarak temel sorunumuz geç kalmışlıktır. SDP’nin kuruluş koşulları çok daha önce olgunlaşmıştı. Ancak kendi öznel ve içsel dengelerimiz yüzünden adım atmakta geç kaldık.

Sorumluluğumuzu kabul ediyoruz, özeleştiri vermekten kaçınmıyoruz

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Tekellerin Türkiyesinden Emekçilerin Türkiyesine doğru yürüyüşe başlıyoruz

Halkı Meclis’e taşıyoruz

Sosyalist Demokrasi Partisi Türkiye’nin 50. partisi olarak kuruldu. Parti enflasyonunun yaşandığı, solun binbir parçaya bölündüğü bir ortamda SDP’ye ihtiyaç var mıydı? Vardı! Çünkü SDP, solu bölmek için değil sosyalistleri birleştirmek için yola çıkıyor. (daha&helliip;)

Read Full Post »

ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ’nin 17 Kasım’da Ankara’da düzenlediği Olağanüstü Tüzük Konferansı bu partinin hayatında artık yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

Parti muhalefetinin katılmadığı Konferans partinin yönetimini elinde bulunduran Özgürlükçü Sosyalizm Platformu’nun (ÖSP) hakimiyetinde geçti. ÖSP delegasyonu partinin çoğulcu tüzüğünü değiştirdi ve kendi denetiminde olan Parti Meclisi’ne istediği parti üyesini -üyeliğini yenilememek yoluyla- partinin dışına atma yetkisi verdi.

ÖDP’nin II Kongresi’ne 2000’in üzerinde delege katılmıştı, Tüzük Konferansı’nda muhalefetin partiden atılması kararını ise 600 civarında delege destekledi. Ancak yönetici grubun böylesi küçük ayrıntıları düşünemeyecek kadar acelesi vardı. ÖSP’nin Onursal Genel Başkanı Sadun Aren’in sözleriyle ‘operasyon” bir an önce tamamlanmalıydı ve tamamlanmıştı. (daha&helliip;)

Read Full Post »